Úvod

Táto webová stránka vznikla ako súčasť bakalárskej práce, ktorej cieľom bolo opísať robotické systémy ale aj štúdie, ktoré boli vyvíjané za celé pôsobenie katedry od jej vzniku až po súčasnosť. Na základe odborných konzultácii s ľuďmi, ktorí sa priamo podieľali na tvorbe a vývoji robotov a robotiky ako takej na katedre, som získal množstvo dobových fotografii a materiálov, ktoré som použil pri tvorení tejto práce.