|  O nás  |  SAC FTP  |  Pezinok  |  Národné centrum robotiky  |  Robotika.sk  |  NajNakupAktuálny kurzový lístok:

  USD 1.0855* (americký dolár)

  CHF 1.0816* (švajčiarsky frank)

  CZK 25.457* (česká koruna)

  CAD 1.4357* (kanadský dolár)

  GBP 0.859* (libra šterlingov)

* Slovenská sporiteľňa - devízy - predaj

Vyskúšajte ESET Online Scanner s vylepšenou detekciou a rozšírenou podporou internetových prehliadačov.

AVIR // Ceny a platobné podmienky
Ceny a platobné podmienky
Niektoré programy majú pevne stanovené ceny v Euro (ku všetkým cenám bez zahraničnej DPH sa účtuje slovenská 20% DPH!). Pri kalkulácii cien zahraničných produktov, ktoré sú priamo podporované na domovskej stránke firmy AVIR, vychádzame v prípade, že to je cenovo výhodné, z aktuálnych cien v zmysle platného cenníka určeného výrobcom v cudzích menách (americký dolár, švajčiarsky frank a podobne), pričom výsledná cena v Euro sa určuje podľa aktuálneho kurzového lístka devíza-predaj v SLSP v deň fakturácie + 20% DPH. Štandardná lehota splatnosti vystavenej faktúry je 14 dní, v prípade individuálnej požiadavky na dlhšiu lehotu splatnosti (v zmysle zákona max. 60 dní), je potrebné požadovanú dĺžku uviesť pri objednávaní produktu.

Pri nákupe za účelom ďalšieho predaja je vo väčšine prípadov možné dealerovi poskytnúť zo štandardnej ceny určitú zľavu, ktorú je potrebné pred samotným nákupom individuálne dojednať. V uvedenom prípade bude licencia vystavená na koncového zákazníka, ale registračné informácie budú (s výnimkou niektorých produktov, kedy sa licenčné informácie zásadne dodávajú priamo koncovému zákazníkovi) zaslané dealerovi, na ktorého bude vystavená aj faktúra s textovou formuláciou, že tovar je určený na ďalší predaj.

V prípade požiadavky na pevnú cenu v Euro (hoci na stránke firmy AVIR je tovar primárne nacenený v inej mene) je možné vypracovať časovo obmedzenú cenovú ponuku, kde sa v prípade výraznejšieho kolísania devízových kurzov môže do výslednej ceny premietnuť aj adekvátna rezerva (typicky 2,5%). V prípade, že objednávka príde po vypršaní platnosti cenovej ponuky, firma AVIR si vyhradzuje právo pri zmene kurzu vyššom ako 5% voči kurzu platnom v čase vypracovania cenovej ponuky upraviť cenu v zmysle aktuálneho kurzu.

V prípade požiadavky na pevnú cenu v cudzej mene, ktorá sa ale pri fakturácii preratúva v zmysle interných predpisov kupujúceho na Euro podľa aktualného kurzu ECB-stred (teda nie SLSP devíza-predaj), bude cena v cudzej mene navýšená o priemernú diferenciu kurzu SLSP devízy-predaj a kurzu NBS stred, teda cca 1,25%.

V prípade požiadavky na nákup produktu, ktorý nie je vo zverejnenej ponuke firmy AVIR (teda firma AVIR tieto produkty musí kúpiť za plnú koncovú cenu bez akejkoľvek dealerskej zľavy) a súčasne sa dá platba za produkt realizovať kreditnou kartou (teda nie bankovým prevodom) a súčasne ide o produkt, ktorý sa dodáva elektronicky (teda nejde o krabicové balenie dodávané klasickou poštou), sa cena produktu (bez zahraničnej DPH) navýši o štandardnú maržu 10%, ale minimálne 7 USD resp. 6 EUR za každý objednaný produkt a k výslednej cene sa pripočíta slovenská 20% DPH. Uvedená cenová ponuka je platná tak pre koncových zákazníkov, ako aj pre dealerov. V druhom prípade je v odôvodnených prípadoch možné (najmä ak sa jedná o rozsiahlejšiu objednávku) dojednať individuálne aj nižšie ceny.

V prípade zasielania CD-ROM média sa do ceny premietnu aj náklady na jeho prípravu a zaslanie (cena média, balné a poštovné).

Súvisiace odkazy:
AVIR // Reklamačné podmienky
Reklamačné podmienky
Ak nie je uvedené inak, firma AVIR s.r.o. poskytuje na dodávany softvér záruky v rovnakom rozsahu, v akom ich poskytuje sám autor (výrobca). Reklamácia sa dá uplatniť len v tých prípadoch, kedy dodané licenčné údaje nie je možné použiť k aktivácii platenej verzie objednaného softvéru. Reklamovať nie je možné chyby alebo funkciu samotného softvéru. V prípade, že softvér bol dodaný na fyzickom médiu, reklamáciu je možné uplatniť na závadu samotného inštalačného média.

Softvér ponúkaný firmou AVIR s.r.o. sa dodáva "bez záruky" - predpokladá sa, že používateľ si na voľne prístupnej skúšobnej verzii vopred vyskúša a overí funkčnosť softvéru a jeho kompatibilitu s inštalovaným operačným systémom a HW komponentami. Nie je preto možné reklamovať zakúpenú licenciu softvéru len preto, že softvér nefunguje podľa predstáv používateľa. V čase záväzného objednania licencie sa už prepokladá, že sofvér jeho predstavy spĺňa...AVIR //

 
Copyright © 2000-2012 AVIR | WebDesign © 2007-2014 by piXie dESiGN
Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.