|  MojAndroid.sk  |  SAC FTP  |  Pezinok  |  Národné centrum robotiky  |  Robotika.sk  |  NajNakupAktuálny kurzový lístok:

  USD 1.1441* (americký dolár)

  CHF 1.1401* (švajčiarsky frank)

  CZK 25.332* (česká koruna)

  CAD 1.5082* (kanadský dolár)

  GBP 0.8622* (libra šterlingov)

* Slovenská sporiteľňa - devízy - predaj

Vyskúšajte ESET Online Scanner s vylepšenou detekciou a rozšírenou podporou internetových prehliadačov.


 

AVIR // Multimediálne a textové
FinePrint
Nástroj umožňujúci jednostrannú aj obojstrannú tlač 1, 2, 4 alebo 8 strán textov a obrázkov z ľubovoľného zdroja (aplikácie MS Office, internetovský prehliadač atď) na papier formátu A4 na ľubovoľnej tlačiarni. Možnosť tlače brožúr, vodotlač, tlač na elektronické formuláre a ďalšie možnosti.
Platforma:
Windows XP/Vista/7/8/10 resp. 20003/2008 Server
Domovská stránka:
 
 
Články o produkte:
Aktuálna verzia:
9.30
Prevziať softvér:
 
Aktuálna akcia:
SÚKROMNÁ OSOBA - NEPODNIKATEĽ: Zľava na nákup licencie 12%. 
Cena:
43,66 € + DPH (49,95 USD + DPH) / 52,39 € s DPH (licencia pre 1 pracovnú stanicu) 
 
17,44 € + DPH (19,95 USD + DPH) / 20,92 € s DPH (upgrade licencie pre 1 pracovnú stanicu z predošlých verzií) 
 
Používatelia, ktorí zakúpili verziu 8 po 1.9.2016 majú upgrade na verziu 9 bezplatný 
 
Cenník verzie Server Edition viď. Multilicencia 

Multilicencia:
pdfFactory/pdfFactory PRO
Nástroj umožňujúci z ľubovoľnej Windows aplikácie s možnosťou tlače exportovať text a grafiku do súboru vo formáte PDF. Zachovávajú sa pritom všetky informácie o fontoch, rozložení textu a formátovaní originálneho dokumentu. PDF súbory sú podporované operačným systémom Linux, Android a ďalšími, takže konverziou Vašich dokumentov či prezentácii do tohto formátu získate možnosť zasielať tieto súbory aj užívateľom, ktorí z rôznych dôvodov nepoužívajú Windows (títo môžu použiť freeware program Adobe Acrobat Reader). Je k dispozícii aj zabezpečenie PDF súboru, ktoré má za cieľ zabrániť kopírovaniu textov a grafiky z neho, jeho tlači resp. jeho otvoreniu bez znalosti hesla. Okrem toho verzia PRO umožňuje oproti štandardnej verzii tlačiť dokument s podtlačou, vodoznakom, hlavičkou a pätičkou, vytvárať záložky, editovať tlačové úlohy a nastavovať parametre počiatočného zobrazenia v prehliadači Adobe Acrobat.
Platforma:
Windows XP/Vista/7/8/10 resp. 20003/2008 Server
Domovská stránka:
 
 
Články o produkte:
Aktuálna verzia:
6.30
Prevziať softvér:
 
 
Aktuálna akcia:
SÚKROMNÁ OSOBA - NEPODNIKATEĽ: Zľava na nákup licencie 12%. 
Cena:
43,66 € + DPH (49,95 USD + DPH) / 52,39 € s DPH (verzia Standard pre 1 prac. stanicu) 
 
87,36 € + DPH (99,95 USD + DPH) / 104,83 € s DPH (verzia PRO pre 1 pracovnú stanicu) 
 
 
 
17,44 € + DPH (19,95 USD + DPH) / 20,92 € s DPH (upgrade z predošlých verzií Standard pre 1 pracovnú stanicu) 
 
34,92 € + DPH (39,95 USD + DPH) / 41,90 € s DPH (upgrade z predošlých verzií PRO pre 1 pracovnú stanicu) 
 
Používatelia, ktorí zakúpili verziu 5 po 1.9.2016 majú upgrade na verziu 6 bezplatný 
 
43,70 € + DPH (50,00 USD + DPH) / 52,44 € s DPH (upgrade na verziu PRO pre majiteľov verzie Standard) 
 
Cenník verzie Server Edition viď. Multilicencia 

Multilicencia:
priPrinter
Virtuálny tlačový ovládač zabezpečujúci tlač viacerých strán na 1 hárok papiera, možnosť úpravy tlačového výstupu (vymazanie stránky, zmena veľkosti okrajov, redakčné úpravy textu atď, pred jeho zaslaním do fyzickej tlačiarne, ako aj export do PDF formátu. V prípade verzie Pro je obsiahnutá aj možnosť digitálneho podpisu exportovaného PDF dokumentu. Verzia Server Edition je verzia určená pre inštaláciu na pracovnú stanicu s možnosťou zdieľania pre iných používateľov (nejedná sa teda v pravom zmysle o serverovské riešenie).
Platforma:
Windows XP/Vista/7/8/10 a Windows Server 2003/2008 (32 aj 64-bitové verzie)
Domovská stránka:
Články o produkte:
Aktuálna verzia:
6.4
Prevziať softvér:
 
Cena:
20,95 € + DPH / 25,14 € s DPH (Standard Edition pre 1 pracovnú stanicu) 
 
54,55 € + DPH / 65,46 € s DPH (Professional Edition pre 1 pracovnú stanicu) 
 
Upgrade z verzie Standard na Professional stojí rozdiel cien oboch licencií. 
 
79,75 € + DPH / 95,70 € s DPH (Server Edition pre 1 pracovnú stanicu s možnosťou zdieľania s inými používateľmi) 

Multilicencia:
Nitro Pro 11
Lacnejší variant k balíku Adobe Acdrobat umožňujúci vytvárať, konvcertovať, editovať, kombinovať, zabezpečovať, opoznámkovať PDF súbory a vytvárať PDF formuláre.

Platforma:
Windows XP-10 s podporou 64-bit
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
149,99 € + DPH / 179,99 € s DPH za verziu Professional 

Multilicencia:

Foxit PhantomPDF
Komplexný nástroj na vytváranie, editovanie a prezeranie PDF dokumentov a FDF formulárov. Program umožňuje konverziu ľubovoľného dokumentu s možnosťou tlače do formátu PDF resp. tvorbu PDF dokumentov na báze skenovania papierových predlôh. V rámci svojich editačných schopností umožňuje vytváranie nových resp. modifikáciu už vytvorených PDF dokumentov na báze pridávania nového resp. editovania existujúceho textu a pridávania vložených obrázkov, videosúborov alebo zvukových súborov. Možnosť vkladania poznámok, pridávania potlače, manipulácie s jednotlivými stranami dokumentu, spájania a rozdelovania PDF dokumentov a porovnávania obsahu dvoch PDF dokumentov. Možnosť tvorby interaktívnych PDF formulárov vo formáte FDF. Ochrana pred neoprávneným kopírovaním textu a obrázkov, prídavaním poznámok, modifikáciou obsahu a tlačou, možnosť ochrániť prístup k obsahu dokumentu heslom. Pravosť dokumentov sa dá zabezpečiť digitálnym podpisom.
Platforma:
Windows XP-10
Domovská stránka:
Aktuálna verzia:
9
Prevziať softvér:
 
Cena:
129,00 € + DPH / 154,80 € s DPH za licenciu vo verzii Standard pre 1 PC 
 
159,00 € + DPH / 190,80 € s DPH za licenciu vo verzii Business pre 1 PC 

Multilicencia:

Solid Converter PDF/Solid PDF Tools
Program na konverziu dokumentov uložených vo formáte PDF do formátu Microsoft Word. Program zachováva vzhľadu dokumentu vrátane vektorových a bitmapových obrázkov, fontov, formátovania odstavcov a pod. Je možné použiť aj priamy export z PDF do čistého textového formátu resp. opačný smer konverzie - z Microsoft Word formátu do PDF.
Platforma:
Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8
Domovská stránka:
Aktuálna verzia:
9
Prevziať softvér:
 
Cena:
87,36 € + DPH (99,95 USD + DPH) / 104,83 € s DPH za novú licenciu Solid Converter PDF 
 
131,06 € + DPH (149,95 USD + DPH) / 157,28 € s DPH za novú licenciu Solid PDF Tools 

Multilicencia:
 
Solid PDF Creator
Jednoduchý nástroj na konverziu tlačových výstupov do formátu PDF. Z ľubovoľnej Windows aplikácie s tlačových výstupom je možné voliteľne vytvoriť štandardný PDF dokument resp. dokument PDF/A-1b spĺňajúci špecifikácie štandardu ISO 19005-1. Do dokumentu je možné vložiť všetky použité alebo len menej používané fonty. Exportovaný dokument je možné šifrovať resp. ochrániť heslom s cieľom zamedziť jeho neoprávnenému prezeraniu, tlači, modifikácii resp. zamedziť neoprávnenému kopírovaniu textov a obrázkov. Pri tvorbe dokumentu je možné ovplyvniť jeho výslednú kvalitu (veľkosť) vhodnou voľbou miery kompresie obrázkov.
Platforma:
Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
26,18 € + DPH (29,95 USD + DPH) / 31,41 € s DPH za 1 lic. Solid PDF Creator 

Multilicencia:
think-cell
Doplnok k aplikáciám Microsoft PowerPoint a Excel pre efektívnu tvorbu obchodných prezentácií. Je k dispozícii široká paleta rôznych typov grafov, ktoré je navyše možné vytvárať jednoducho a rýchlo na základe číselných údajov uložených v Excel-ovských tabuľkách. Plná integrácia v rámci prostredia Microsoft Office XP-2010 vrátane 64-bitových edícií.
Platforma:
Windows 2000/XP/Vista/7
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
992,50 € + DPH / 1 191,00 € s DPH za verziu pre 5 používateľov 

Multilicencia:

NXPowerLite
Aplikácia na optimalizáciu veľkosti JPG obrázkov, PDF dokumentov a dokumentov Microsoft Office. Podpora dokumentov Microsoft Word, Excel a PowerPoint 2002-2010. Integrácia s poštovými klientami Microsoft Outlook (Express) resp. Windows Mail alebo iným predvoleným programom.
Platforma:
Windows 2000/XP/Vista/7
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
39,95 € + DPH / 47,94 € s DPH  

Multilicencia:

Appligent AppendPDF, FDFMerge, SecurSign, APCrypt, StampPDF
Serverovské riešenia umožňujúce vytvárať, šifrovať a pridávať digitálny podpis a vodoznak resp. iné špecifické prvky k PDF dokumentom na zabezpečenie ich bezpečnosti a autenticity. K aplikácii bežiacej na serveri sa dá pristupovať ako k Web Service cez SOAP (vyžaduje APConductor) alebo pomocou skriptov v príkazovom riadku.

Platforma:
Windows NT/2000/XP+, Linux, Solaris (Sparc/x86), AIX 5.0+, HP-UX 11+
Domovská stránka:
Prevziať softvér:

Multilicencia:

Informatic Image Driver, PDF2TIFF, TIFF2PDF
Aplikácia Informatic Image Driver umožňuje exportovať ľubovoľný tlačový výstup z Windows aplikácií voliteľne do TIFF alebo PDF súboru. Aplikácie PDF2TIFF a TIFF2PDF dostupné vo forme konzolovej aplikácie ovládanej z príkazoveho riadku, DLL knižnice alebo v druhom prípade aj so samostatným grafickým rozhraním, umožňujú rýchlu konverziu PDF dokumentov na komprimované TIFF súbory a opačne.
Platforma:
Windows 95-Vista s podporou 64-bit
Domovská stránka:
Prevziať softvér:

Multilicencia:

UltraEdit
Výkonný editor textových a binárnych súborov pre Windows resp. Linux. Pracuje s neobmedzene veľkými súbormi a môže otvoriť viac okien naraz. Zvýraznenie syntax pre programátorov, práca aj v stĺpcovom móde, rôzne typy konverzie znakov a formátov, vstavaný FTP klient. Licencia obsahuje aj pôvodne samostatný produkt UltraCompare Pro.
Platforma:
Windows 7/8/10 a Linux
Domovská stránka:
 
 
Články o produkte:
Aktuálna verzia:
25.10
Prevziať softvér:
Cena:
87,36 € + DPH (99,95 USD + DPH) / 104,83 € s DPH - v cene je zahrnutý update na nasledujúcu verziu (po vyjdení ďalších verzií je možné kúpiť update za poplatok*). 
 
* 43,66 € + DPH (49,95 USD + DPH) / 52,39 € s DPH  

Multilicencia:
UtraCompare (Pro)
Výkonný nástroj na porovnávanie textových a binárnych súborov. Možnosť rekurzívneho porovnávanie obsahu adresárov. Program možno používať ako samostatnú aplikáciu alebo ako externý nástroj z prostredia textového editora UltraEdit. Tento produkt vo verzii Pro je už súčasťou licencie programu UltraEdit!!!
Platforma:
Windows 7/8/10
Domovská stránka:
 
Aktuálna verzia:
18.00
Prevziať softvér:
Cena:
43,66 € + DPH (49,95 USD + DPH) / 52,39 € s DPH - v cene je zahrnutý update na nasledujúcu verziu (po vyjdení ďalších verzií je možné kúpiť update za poplatok*). 
 
* 21,81 € + DPH (24,95 USD + DPH) / 26,17 € s DPH  

Multilicencia:

UEStudio
Rozšírená verzia textového editora UltraEdit poskytujúca funkcie programátorského užívateľského rozhrania. UEStudio obsahuje všetky funkcie editora UltraEdit plus natívnu podporu vyše 30 populárnych kompilátorov (vrátane Microsoft Visual C++, Java, GNU C/C++, PHP Perl a mnostva ďalších), integrovaný debuger, prostriedky na správu projektov a dávkové spracovanie zdrojových textov. Licencia obsahuje aj pôvodne samostatný produkt UltraCompare Pro.
Platforma:
Windows 7/8/10
Domovská stránka:
 
 
Aktuálna verzia:
17.20
Prevziať softvér:
 
Cena:
104,84 € + DPH (119,95 USD + DPH) / 125,81 € s DPH - v cene je zahrnutý update na nasledujúcu verziu (po vyjdení ďalších verzií je možné kúpiť update za poplatok*). 
 
* 52,40 € + DPH (59,95 USD + DPH) / 62,88 € s DPH  

Multilicencia:

UtraFinder
Pokročilý nástroj na vyhľadávanie súborov, slov, textových reťazcov, duplikátov atď na pevných diskoch, sieťových diskoch a FTP/SFTP serveroch. Vyhľadávanie v bežných textových súboroch, dokumentoch Word a Excel a dokumentoch uložených vo formáte PDF.
Platforma:
Windows 7/8/10
Domovská stránka:
Aktuálna verzia:
17.00
Prevziať softvér:
Cena:
43,66 € + DPH (49,95 USD + DPH) / 52,39 € s DPH - v cene je zahrnutý update na nasledujúcu verziu (po vyjdení ďalších verzií je možné kúpiť update za poplatok*). 
 
* 21,81 € + DPH (24,95 USD + DPH) / 26,17 € s DPH  

Multilicencia:

iSpring Suite
Nástroj na interaktívnu tvorbu webových stránok pre e-Learning. Možnosť vytvárať multimediálne prezentácie s videoukážkami, hlasovým záznamom a pod. Aplikácia sa dodáva aj vo funkčne menej vybavených balíkoch iSpring Presenter a iSpring QuizMaker

Platforma:
Windows 7 a vyššie
Domovská stránka:
Aktuálna verzia:
8
Prevziať softvér:
Cena:
609,21 € + DPH (697,00 USD + DPH) / 731,05 € s DPH za 1 licenciu iSpring Suite pre komerčné účely 
 
434,40 € + DPH (497,00 USD + DPH) / 521,28 € s DPH za 1 licenciu iSpring Presenter pre komerčné účely 
 
347,00 € + DPH (397,00 USD + DPH) / 416,40 € s DPH za 1 licenciu iSpring QuizMaker pre komerčné účely 

Multilicencia:

Artisteer
Nástroj na interaktívnu tvorbu webových stránok a šablón (tém) blogovacích stránok s podporou služby Blogger, Joomla, Wordpress, Drupal a ďalších CMS produktov. Používanie programu nevyžaduje znalosť kódovania v štandarde XHTML ani CSS.

Platforma:
Windows XP/Vista/7
Domovská stránka:
Aktuálna verzia:
4.x
Prevziať softvér:
Cena:
43,66 € + DPH (49,95 USD + DPH) / 52,39 € s DPH za verziu Home resp. Academic 
 
113,58 € + DPH (129,95 USD + DPH) / 136,30 € s DPH za verziu Standard 

Multilicencia:

MainConcept Codecs
Rôzne druhy kodekov pre tvorbu video súborov a ich prehrávanie resp. tvorbu obrazových súborov vo formáte JPEG2000. K dispozícii sú kodeky pre MPEG-2, H/264/AVC(Pro), MPEG-4, DivX, VC-1(Pro), DVCPRO(HD) a JPEG2000 resp. dekodéry na ich prehrávanie.
Platforma:
Windows XP a Vista
Domovská stránka:
Prevziať softvér:

Multilicencia:

IDAutomation Fonts
Firma IDAutomation sa zaoberá predajom rôznych druhov čiarových resp. OCR fontov a nástrojov na ich tvorbu a manažment. Sú k dispozícii fonty Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, PDF417 a mnoho ďalších typov ako aj komplexné balíky zahŕňajúce viacero typov vo forme TrueType, OpenType, PostScript resp. PCL Laser Jet fontov. Sú dostupné aj programové balíky a samostatné ActiveX a DLL knižnice na tvorbu čiarového kódu vhodné pre integráciu vo vlastných aplikáciách.
Platforma:
Windows 9x/Me/NT/2000/XP
Domovská stránka:
Prevziať softvér:

Multilicencia:

CODESOFT 9
Profesionálna aplikácia na návrh nálepiek s čiarovým kódom s podporou lineárnych aj 2D kódov. Práca s viac ako 2000 typmi termotlačiarní a všetkých bežných Windows tlačiarní. Je možné dodať aj ľubovoľný iný produkt firmy TEKLYNX.
Platforma:
Windows XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7
Domovská stránka:
Prevziať softvér:

Multilicencia:

TFORMer
Profesionálna aplikácia na návrh nálepiek, štítkov a vizitiek s podporou práce s čiarovým kódom. Práca s programom spočíva v grafickom návrhu rozmiestnenia príslušných komponentov a následnej práci s databázou údajov určených na vyplnenie príslušných textových koloniek resp. položiek na báze čiarového kódu. Sú dostupné aj runtime moduly (ActiveX a DLL) na zapracovanie TFORMer tlačového modulu do iných aplikácií.
Platforma:
Windows 9x/NT/2000/XP
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
360,00 € + DPH / 432,00 € s DPH (návrhová časť bez Runtime modulov) 
 
360,00 € + DPH / 432,00 € s DPH (Runtime DLL+ActiveX Print Engine do 10 staníc) 

Multilicencia:

TBarCode ActiveX/DLL
Univerzálna ActiveX komponenta na podporu práce s čiarovým kódom na použitie s aplikáciami Excel, Access, Word, VB, .NET a ďalšími vrátane webovských aplikácií resp. DLL knižnica na zapracovanie podpory práce s čiarovým kódom vo vlastných aplikáciách. Podpora práce s viac ako 55 rôznymi formátmi.
Platforma:
Windows 9x/NT/2000/XP
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
 
Cena:
84,00 € + DPH / 100,80 € s DPH za 1D DLL resp. OCX riešenie 
 
168,00 € + DPH / 201,60 € s DPH za 2D+ 1D DLL resp. OCX riešenie 

Multilicencia:

IrfanView
Rýchly a kompaktný grafický prehliadač, ktorý je pre nekomerčné použitie šírený ako freeware, ale v prípade komerčnej aplikácie vyžaduje registráciu. Program podporuje interne veľké množstvo grafických formátov, pričom menej používané alebo inak špecifické formáty sú podporované externými zásuvnými modulmi, ktoré sú k dispozícii ako freeware.
Platforma:
Windows XP/Vista/7/8/10
Domovská stránka:
Aktuálna verzia:
4.50
Prevziať softvér:
 
 
 
Cena:
10,00 € + DPH / 12,00 € s DPH (cena za registračný kód bez média) 

Multilicencia:
ON1 Photo Raw
Kolekcia nástrojov na úpravu fotografií, ktorej jednotlivé komponenty sa dajú kúpiť aj zvlášť. Kolekcia pozostáva z nástroja Perfect BW, Perfect Portrait 2, Perfect Layers 3, Perfect Effects 4, Perfect Resize 7.5, Perfect Mask 5 a Focal Point 2. Kolekcia sa dodáva v 3 rôznych stupňoch výbavy, najlacnejšia sa však dá kúpiť len priamo od výrobcu.
Platforma:
Windows 7/8/10
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
104,88 € + DPH (119,99 USD + DPH) / 125,85 € s DPH za 1 ks licencie 

Multilicencia:

X-Particles 3
Časticový a VFX systém pre Cinema 4D od firmy MAXON. Umožňuje časticovú simuláciu bez použitia Xpresso alebo vlastného časticového systému Cinema 4D. Simulácia častíc, kvapalín a plynov v jednom prostredí. Aplikácia ponúka 9 rôznych generátorov objektov a viac ako 40 časticových modifikátorov.
Platforma:
Windows XP/Vista/7/8
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
173,97 € + DPH (150 GBP + DPH) / 208,77 € s DPH (cena za registračný kód bez média) 

Multilicencia:

Kubotek KeyView
Aplikácia určená na prehliadanie a konverziu rôznych 2D aj 3D formátov CAD súborov. Program vo verzii Basic podporuje CAD formáty DWG, DXF, IGES, STEP, VRML, 3D Studio, ako aj vektorové formáty HMF, HFS a STL resp. bežné bitmapové formáty BMP, GIF, JPG a TIFF. Verzia Premium pridáva podporu formátov 3D PDF, 3D XML, CATIA V4/V5/V6, SolidWorks a ďalších. Zobrazené súbory je možné konvertovať do formátov PDF, 3D PDF, HMF, HSF, HPGL, Universal 3D, VRML a ďalších. Prídavné moduly umožňujú export ľubovoľného na vstupe podporovaného formátu aj do formátov DXF, DWG, IGES, STEP alebo ParaSolid.
Platforma:
Windows XP-7
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
850,00 € + DPH / 1 020,00 € s DPH Za verziu Standard pre určenú pracovnú stanicu 
 
1 275,00 € + DPH / 1 530,00 € s DPH Za verziu Standard pre jednu pracovnú stanicu (USB dongle) 
 
1 700,00 € + DPH / 2 040,00 € s DPH Za verziu Standard floating lic. 
 
1 850,00 € + DPH / 2 220,00 € s DPH Za verziu Premium pre určenú pracovnú stanicu 
 
2 775,00 € + DPH / 3 330,00 € s DPH Za verziu Premium pre jednu pracovnú stanicu (USB dongle) 
 
3 700,00 € + DPH / 4 440,00 € s DPH Za verziu Premium floating lic. 

Multilicencia:

ABViewer
Aplikácia určená na prehliadanie a editovanie viac ako 30 rastrových a vektorových grafických formátov vrátane AutoCAD DWG, DXF, DWF, Hewlett-Packard HPG_L, PLT, HGL, CGM, SVG a mnohých ďalších. Možnosť konverzie medzi podporovanými formátmi. Konverzia PDF dokumentov do DWG formátu. Možnosť tlače veľkoplošných formátov na štandardnej A4 tlačiarni.
Platforma:
Windows 7-10
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
40,00 € + DPH / 48,00 € s DPH Za verziu Standard 
 
55,00 € + DPH / 66,00 € s DPH Za verziu Professional 
 
112,00 € + DPH / 134,40 € s DPH Za verziu Enterprise 

Multilicencia:

SnagIt
Nástroj na preberanie časti obrazovej plochy (celé okno, zvolená oblasť) do súboru s bohatými editačnými funkciami na úpravu a export získaných grafických súborov do rôznych formátov. Tiež umožňuje získavať videosúbory s pohyblivou grafickou sekvenciou zvoleného okna na tvorbu výukových materiálov.
Platforma:
Windows 7-10
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
43,66 € + DPH (49,95 USD + DPH) / 52,39 € s DPH na 1 PC (elektronická dodávka) 

Multilicencia:
Camtasia Studio
Prepracovaný nástroj na získavanie animovaného záznamu zo zvolenej časti pracovnej plochy. Je vybavený aj možnosťou strihu získaného videozáznamu, funkciou jeho dodatočného ozvučenia a možnosťou jeho exportu do rôznych video formátov (podpora formátov MP3, iPod video, Flash SWF alebo FLV, AVI, MOV, animovaný GIF resp. samoprehrávajúci sa EXE súbor).
Platforma:
Windows 7-10
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
173,94 € + DPH (199 USD + DPH) / 208,72 € s DPH na 1 PC (elektronická dodávka) 

Multilicencia:
DemoBuilder
Nástroj na tvorbu prezentácií s využitím animovaného záznamu aktivity na obrazovke. Široké možnosti editácie získaného videozáznamu - 3D efekty, pridávanie animovanej postavičky realizujúcej výklad, pridávanie rôznch textov resp. vytváranie interaktívneho multimediálneho materiálu.
Platforma:
Windows 7-10
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
260,47 € + DPH (298 USD + DPH) / 312,56 € s DPH na 1 PC pre komerčné účely(elektronická dodávka) 
 
194,91 € + DPH (223 USD + DPH) / 233,90 € s DPH na 1 PC pre vzdelávacie účely(elektronická dodávka) 

Multilicencia:

HyperSnap
Nástroj na získanie a ukladanie častí pracovnej plochy do súboru v rôznych grafických formátoch.


Platforma:
Windows 9x/Me/NT/2000/XP/Vista/7
Domovská stránka:
Aktuálna verzia:
8
Prevziať softvér:
Cena:
34,92 € + DPH (39,95 USD + DPH) / 41,90 € s DPH  

Multilicencia:

LiteCam
Nástroj na záznam videosekvencií z internetového prehliadač, multimediálneho prehrávača, videohier, webcamery alebo ľubovoľného iného zdroja. Možnosť záznamu obsahu celej obrazovej plochy, zvoleného okna alebo definovaného výseku. Ručné odštartovanie a zastavenie záznamu alebo jeho naprogramovanie.
Platforma:
Windows XP/Vista/7
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
29,72 € + DPH (34 USD + DPH) / 35,66 € s DPH za štandardnú verziu 
 
38,46 € + DPH (44 USD + DPH) / 46,15 € s DPH za licenciu spolu s produktom liteRecorder 

Multilicencia:

LiteRecorder
Nástroj na tvorbu zvukového záznamu z ľubovoľej Windows aplikácie, mikrofónu alebo externého zdroja. Podpora formátov WAV, MP3, WMA a OGG. Možnosť konverzie formátov a extrakcie zvukovej stopy z AVI video súborov.
Platforma:
Windows XP/Vista/7
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
20,98 € + DPH (24 USD + DPH) / 25,17 € s DPH za štandardnú verziu 
 
38,46 € + DPH (44 USD + DPH) / 46,15 € s DPH za licenciu spolu s produktom liteRecorder 

Multilicencia:

GoldWave
Osvedčený nástroj na prehrávanie, editovanie, mixovanie a analýzu zvukových súborov. Nahrávanie skladieb z externých signálov prichádzajúcich na zvukovú kartu (analógové zariadenia, mikrofón) do súboru na pevnom disku, úprava zvukových nahrávok aplikáciou rôznych efektov (ekvalizér, stišovanie nahrávok na konci skladby, echo a pod.) Konverzia zvukových CD diskov priamo do WAV, WMA, MP3 alebo OGG súborov.
Platforma:
Windows XP/Vista/7/8/10
Domovská stránka:
Prevziať softvér:
Cena:
39,33 € + DPH (45 USD + DPH) / 47,20 € s DPH  

Multilicencia:


 
Copyright © 2000-2012 AVIR | WebDesign © 2007-2014 by piXie dESiGN
Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.