|  O nás  |  SAC FTP  |  Pezinok  |  Národné centrum robotiky  |  Robotika.sk  |  NajNakupAktuálny kurzový lístok:

  USD 1.077* (americký dolár)

  CHF 1.0667* (švajčiarsky frank)

  CZK 25.508* (česká koruna)

  CAD 1.4392* (kanadský dolár)

  GBP 0.8948* (libra šterlingov)

* Slovenská sporiteľňa - devízy - predaj

Vyskúšajte ESET Online Scanner s vylepšenou detekciou a rozšírenou podporou internetových prehliadačov.

AVIR // Minirecenzia programu priPrinter
priPrinter
Popis

Virtuálny tlačový ovládač zabezpečujúci tlač viacerých strán na 1 hárok papiera, možnosť úpravy tlačového výstupu pred jeho zaslaním do fyzickej tlačiarne, ako aj export do PDF formátu.

Autor

Pelikan Software Kft, Maďarsko

Vlastnosti

• spravovanie tlačových úloh spočíva v možnosti spojenia viacerých úloh do jednej, zmene poradia resp. odstránení vybraných strán alebo celých tlačových úloh, umiestnení dvoch a viacerých strán na 1 hárok papiera a ďalšie funkcie. Úpravy tlačových úloh prebiehajú v rámci vlastného okna aplikácie, kedy je možné modifikovať výsledný tlačový výstup pred jeho zaslaním na fyzickú tlačiareň. Uvedené funkcie môžu zabezpečiť významnú úsporu spotreby papiera a tonera (atramentu).

• úprava okrajov a prispôsobenie veľkosti tlačového výstupu rozmerom hárku papiera, prispôsobenie okrajov a rozmerov tlače požiadavkám na väzbu pri jednostrannej aj obojstrannej tlači resp. tlač brožúr a veľkoplošných plagátov skladajúcich sa z viacerých hárkov papiera.

• konverzia farebných dokumentov do odtieňov šedej, odstraňovanie grafických prvkov, redukcia sýtosti farieb pre úsporu tonera (atramentu).

• pridávanie vodotlače, čísla strany resp. čísla tlačovej úlohy alebo vlastných textov a obrázkov na každú tlačenú stranu (prvky hlavičkového papiera je možné tlačiť súčasne s obsahom dokumentov). Do tlačených strán je možné pridávať aj základné geometrické obrazce a ručne do nich kresliť a robiť redakčné úpravy (podčiarkovanie, prečiarkovanie, zvýrazňovanie a pod.).

• v rámci prehliadania dokumentu sú k dispozícii viaceré nástroje – horizontálne aj vertikálne pravítko, identifikácia súradníc zvoleného bodu resp. lupa

• export tlačových výstupov do bitmapových obrázkov vo formáte JPEG,TIFF, PNG, BMP a TGA. Možnosť exportu zvolenej oblasti tlačového výstupu do pamäťovej schránky

• verzia Pro pridáva aj export tlačových výstupov do formátu PDF. Možnosť voľby kvality exportu obrázkov (rozlíšenie od 72 do 1200 DPI resp. ponechanie pôvodnej kvality). Editovanie hlavičky PDF dokumentu. Zabezpečenie PDF súborov šifrovaním (v najnovšej verzii už aj s podporou AES-256) s možnosťou zakázať kopírovanie prvkov dokumentu, tlač dokumentu, modifikáciu dokumentu resp. akýkoľvek prístup k dokumentu bez znalosti hesla. Exportovaný PDF súbor je možné uložiť na disk, zaslať predvoleným poštovým klientom alebo otvoriť v špecifikovanom PDF prehliadači

• vo verzii 5 bola pridaná možnosť digitálneho podpisovania PDF dokumentov viditeľným alebo neviditeľným podpisom.

• program umožňuje automatizáciu často sa opakujúcich postupností úprav a iných aktivít pri tvorbe tlačového výstupu formou skriptu.

• program sa dodáva vo verzii pre pracovné stanice alebo v serverovskej edícii určenej pre inštaláciu na server vo forme sieťovej tlačiarne.

AVIR //

 
Copyright © 2000-2012 AVIR | WebDesign © 2007-2014 by piXie dESiGN
Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.