|  O nás  |  SAC FTP  |  Pezinok  |  Národné centrum robotiky  |  Robotika.sk  |  NajNakupAktuálny kurzový lístok:

  USD 1.077* (americký dolár)

  CHF 1.0667* (švajčiarsky frank)

  CZK 25.508* (česká koruna)

  CAD 1.4392* (kanadský dolár)

  GBP 0.8948* (libra šterlingov)

* Slovenská sporiteľňa - devízy - predaj

Vyskúšajte ESET Online Scanner s vylepšenou detekciou a rozšírenou podporou internetových prehliadačov.

AVIR // Minirecenzia programu FinePrint
FinePrint
Popis

Tlačiarenský ovládač pre Win95-XP, ktorý nezávisle od typu tlačiarne pridáva viaceré funkcie na zdokonalenie funkcie tlače. Dodáva sa aj sieťová verzia ovládača (verzia Enterprise).

Autor

FinePrint Software, USA

Vlastnosti

• ovládač umožňuje tlač 1, 2, 4 alebo 8 stránok na 1 hárok papiera formátu A4 (resp. dvojnásobné množstvo pri obojstrannej tlači), čím sa šetrí papier, toner resp. atrament a takisto sa zlacňuje proces transportu a archivácie vytlačených dokumentov. Pri tlači dokumentov je možné filtrovať všetky bitmapové obrázky, čo môže prispieť k ďalšej úspore tonera a atramentu.

• tlačový výstup je pred samotným zaslaním na fyzickú tlačiaren editovateľný prostredníctvom jeho vizualizácie v hlavnom okne programu, pričom je dostupná funkcia mazania zvolených stránok tlačovej úlohy (ktoré boli vytlačené omylom resp. sú z rôznych dôvodov chybné) a tiež funkcia pridávania prázdnych stránok (čo umožňuje ovplyvniť umiestnenie strán tlačených dokumentov na jednotlivé hárky papiera pri tlači viacerých strán na 1 hárok papiera). Je tiež k dispozícii funkcia zväčšenia (2x resp. 4x) na detailné prezeranie tlačového výstupu a takisto funkcia kopírovania prehliadanej stránky tlačového výstupu do pamätovej schránky (vo forme textu, bitmapového obrázku resp. v metafile formáte)

• dôležitou vlastnosťou je schopnosť prispôsobenia rozmerov (v oboch smeroch) tlačových výstupov ku skutočnej veľkosti papiera, co umožňuje napr. tlač celých (na pravej strane neorezaných) webovských stránok s riadkami dlhšími ako je šírka papiera. Hrúbku okrajov je pritom možné v niekoľkých stupňoch meniť a hranice tlačenej plochy môžu byť vizualizované vo forme tenkého rámika.

• je možné automaticky vytvárať okraje potrebné na predierovanie papiera pri zakladaní do poradačov, pričom šírku zvoleného okraja určeného na predierovanie je možné ľubovoľne definovať. Program umožňuje tlačiť aj obojstranné brožúry s automatickým radením stránok a nastaviteľnou veľkostou papiera a okrajov na väzbu.

• ovládač umožňuje každú (resp. len prvú) tlačenú stranu vybaviť vlastnou firemnou hlavičkou resp. ľubovoľnou inou podtlačou, takže tlač služobnej korešpodencie vyžadujúcej hlavičkový papier je možné realizovať s použitím čistých hárkov papiera. Vzhľad podtlače je možné vytvoriť v ľubovoľnej aplikácií (v textovom resp. grafickom editore) a do programu FinePrint sa importuje prostredníctvom funkcie tlače. Každý tlačený hárok papiera je možné vybaviť aj šedou vodotlačou (obsahujúcou definovaný text, ako napr. Tajné, Urgentné a pod.) a vlastnou textovou hlavičkou resp. pätou. Vo všetkých 3 prípadoch je možné voliť typ písma, jeho veľkosť a v ostatných 2 prípadoch aj jeho farbu (v prípade vodotlače je zase možné zvoliť stupen sýtosti šedej farby a sklon nápisu). Sú k dispozícii aj premenné vyjadrujúce dátum a čas tlače, poradie strany, celkový počet strán, meno užívatela, počítača, tlačiarne a pod.

• tlačové výstupy (segmentované po jednotlivých úlohách) je možné uložiť vo vlastnom formáte do súboru (súborov) pre ich neskoršiu tlač resp. tlač na inom počítači. Tlačový výstup je možné exportovať do grafických formátov TIF, JPG, BMP a EMF resp. v textovej podobe. V prípade potreby exportu tlačového výstupu do formátu PDF je možné použiť ovládač pdf Factory (PRO) od toho istého dodávateľa.

AVIR //

 
Copyright © 2000-2012 AVIR | WebDesign © 2007-2014 by piXie dESiGN
Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.