|  O nás  |  SAC FTP  |  Pezinok  |  Národné centrum robotiky  |  Robotika.sk  |  NajNakupAktuálny kurzový lístok:

  USD 1.077* (americký dolár)

  CHF 1.0667* (švajčiarsky frank)

  CZK 25.508* (česká koruna)

  CAD 1.4392* (kanadský dolár)

  GBP 0.8948* (libra šterlingov)

* Slovenská sporiteľňa - devízy - predaj

Vyskúšajte ESET Online Scanner s vylepšenou detekciou a rozšírenou podporou internetových prehliadačov.

AVIR // Minirecenzia programu CRT / SecureCRT
CRT / SecureCRT
Popis

Terminálový emulátor pre realizáciu internetového alebo intranetového spojenia so vzdialeným systémom s podporou protokolov telnet, rlogin a dalších pre Win95-XP. Výrobca ponúka pod názvom SecureCRT obdobnú aplikáciu s podporou rôznych metód šifrovania pre zvýšenie bezpečnosti prenosu údajov.

Autor

VanDyke Software, USA

Vlastnosti

• emulácia terminálov ANSI, Linux, SCOANSI, VShell, VT100, VT102, VT220, WYSE50 a WYSE60 s podporou ANSI farieb. Možnosť spojenia cez SOCKS firewall a HTTP proxy server. Podpora xTerm rozšírení. Prenos súborov s využitím protokolu ZModem a XModem. Okrem protokolu telnet, rlogin je podporované aj spojenie cez sériovú linku a TAPI protokol.

• možnosť automatizácie procesu prihlasovania prostredníctvom definície prihlasovacích skriptov. Podpora VBScript aj JScript jazykov.

• možnosť nastavenia počtu riadkov a stĺpcov textu, druhu, veľkosti a farby písma s podporou zobrazovania národných znakov vrátane ázijských znakov. Automatické prepínanie medzi 80 a 132 stlpcovým zobrazením. Pri použití rlogin a Telnet prístupu s podporou NAWS rozšírenia je zabezpečená synchronizácia aktuálne zvolených rozmerov zobrazovaného okna a rozmerov okna, v ktorom pracuje aplikácia na vzdialenom systéme (vi, Emacs a pod.). Podpora kopírovania častí textu cez pamäťovú schránku.

• možnosť súčasnej realizácie viacerých relácií (s jedným alebo viacerými vzdialenými systémami), ktorých nastavenia je možné zvoliť nezávislé a tieto uložiť do konfiguračného súboru pre ich automatické vyvolanie pri nasledujúcom spojení.

• možnosť zmeny definície znakov klávesnice resp. definície vlastných klávesových skratiek s uložením zvolených nastavení v rámci konfigurácie jednotlivých relácií. Sú k dispozícií preddefinované nastavenia pre emuláciu VT100, VT220, Linux a SCOANSI.

• prácu s mnohými otvorenými oknami zjednodušuje modul Activator, ktorý umožňuje rýchly prístup k jednotlivým reláciám cez voľbu v rámci zoznamu aktívnych okien.

• funkcia tlače zahŕňa automatickú tlač celej textovej komunikácie so vzdialeným systémom (po celých riadkoch s možnosťou manuálneho odoslania inštrukcie prechodu na novú stranu), tlač celej aktuálnej strany resp. tlač zvolenej pasáže textu.

• možnosť záznamu komunikácie v rámci jednotlivých relácií do log súboru na pevnom disku.

• program SecureCRT okrem vyššie uvedených možností poskytuje šifrované spojenie cez SSH1 resp. SSH2 s podporou overovania heslom, verejným klúčom (RSA, DSA a Smart karty s použitím x.509) ako aj TIS resp. Keyboard Interactive. Zo šifrovacích metód sú pre SSH1 k dispozícii DES, 3DES, RC4 a Blowfish a pre SSH2 aj Twofish, AES-128, AES-192 a AES-256. Podpora OpenSSH štandardov.

AVIR //

 
Copyright © 2000-2012 AVIR | WebDesign © 2007-2014 by piXie dESiGN
Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.