|  O nás  |  SAC FTP  |  Pezinok  |  Národné centrum robotiky  |  Robotika.sk  |  NajNakupAktuálny kurzový lístok:

  USD 1.0919* (americký dolár)

  CHF 1.0705* (švajčiarsky frank)

  CZK 25.373* (česká koruna)

  CAD 1.4514* (kanadský dolár)

  GBP 0.8987* (libra šterlingov)

* Slovenská sporiteľňa - devízy - predaj

Vyskúšajte ESET Online Scanner s vylepšenou detekciou a rozšírenou podporou internetových prehliadačov.

AVIR // Minirecenzia programu ProfiCAD
ProfiCAD
Popis

CAD program pre Win9x/Me/NT/2000 na kreslenie elektrotechnických schém a blokových diagramov. Pôvodný názov programu bol QCad.

Autor

Václav Jedlička, ČR

Vlastnosti

• k dispozícii je rozsiahla knižnica normalizovaných schematických značiek (vyše 700) s možnosťou pridávania vlastných súčiastok pomocou vlastného editora súčiastok. Je k dispozícii samostatná knižnica integrovaných obvodov vo formáte DBF tiež s možnostou editovania jej obsahu

• umiestňovanie súčiastok je uľahčené podkladovým rastrom. Sú podporované funkcie UNDO a REDO. Pri vkladaní súčiastok je možné využiť funkciu ich automatického číslovania. Pri kopírovaní súčiastok je možné aplikovať rôzne spôsoby ich prečíslovania.

• schematické značky súčiastok je možné spájať čiarami s voliteľnou hrúbkou a farbou, pričom pri zmene polohy schematických značiek sa automaticky prispôsobujú aj spoje k nim pripojené.

• okrem samotných súčiastok je možné kresliť aj rôzne doplnkové grafické objekty zložené zo základných geometrických tvarov s možnosťou nastavenia transparentnosti, farby výplne a šrafovania objektu

• je k dispozícii plynulá zmena mierky obrázku s voliteľným počtom medzikrokov pri tejto zmene.

• vytvorenú schému resp. jej čast je možné vytlačiť (v závislosti od veľkosti dokumentu na 1 až 4 listy papiera), vo vektorovom formáte EMF vložiť do pamäťovej schránky a následne vložiť do iného dokumentu s podporou technológie OLE alebo exportovať do súboru v grafickom formáte BMP.

• zvlášť je možné vytlačiť alebo uložit na disk zoznam súčiastok vo forme textového súboru s hodnotami oddelenými tabelátormi. Vo forme textového súboru je tiež možné vyexportovať netlist - zoznam vývodov súčiastok a ich spojov.

AVIR //

 
Copyright © 2000-2012 AVIR | WebDesign © 2007-2014 by piXie dESiGN
Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.