|  O nás  |  SAC FTP  |  Pezinok  |  Národné centrum robotiky  |  Robotika.sk  |  NajNakupAktuálny kurzový lístok:

  USD 1.0919* (americký dolár)

  CHF 1.0705* (švajčiarsky frank)

  CZK 25.373* (česká koruna)

  CAD 1.4514* (kanadský dolár)

  GBP 0.8987* (libra šterlingov)

* Slovenská sporiteľňa - devízy - predaj

Vyskúšajte ESET Online Scanner s vylepšenou detekciou a rozšírenou podporou internetových prehliadačov.

AVIR // Minirecenzia programu Testik
Testik
Popis

Slovenský program na tvorbu a skúšanie textových a multimediálnych testov.

Autor

Tomáš Páleník, SR

Vlastnosti

• program je koncipovaný pre skúšanie jedného alebo viacerých žiakov, možno ho teda použiť nielen na skúšanie doma, ale aj v školských podmienkach.

• jednotlivé testy sú založené na kombinácii textového zadania a obrázkových resp. zvukových ukážok. Odpoveď sa buď vyberá z voliteľného počtu alternatívnych odpovedí alebo sa vpisuje vo forme textu

• program umožňuje v 3 stupňoch definovať obtiažnosť jednotlivých otázok, pričom pri skúšaní je možné zadávať len otázky vo zvolenom stupni obtiažnosti resp. ich ľubovoľnej kombinácii

• poradie zadávania otázok je buď pevné (zostupné alebo vzostupné) alebo náhodné, poradie zobrazovaných alternatívnych odpovedí je takisto buď pevné alebo náhodné.

• jednotlivé testy možno spúšťať aj v tzv. výukovom režime, kedy sa k jednotlivým otázkam zobrazujú aj správne odpovede

• výsledky skúšania sa zobrazujú po ukončení testu vo forme tabuľky, pričom k dosiahnutiu úspešnosti možno prideliť podľa modifikovateľnej klasifikačnej stupnice aj známku. Kompletný priebeh testu je možné spätne prezrieť pomocou záznamu uloženom v HTML formáte.

• je možné limitovať čas na zodpovedanie jednotlivých otázok resp. aj realizáciu celého testu. Program môže bežať aj v režime opakovaného zadávania zle zodpovedaných otázok. Alternatívne sa môžu alebo nemusia zobrazovať správne odpovede z predošlej otázky.

• popri viacerých všeobecne zameraných testov obsiahnutých v už základnej inštalácii programu si užívateľ môže vytvárať vlastné testy so zvolenou štruktúrou. Je možné chrániť heslom prístup k modifikácii jednotlivých testov alebo k nastaveniam samotného programu.

AVIR //

 
Copyright © 2000-2012 AVIR | WebDesign © 2007-2014 by piXie dESiGN
Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.