|  O nás  |  SAC FTP  |  Pezinok  |  Národné centrum robotiky  |  Robotika.sk  |  NajNakupAktuálny kurzový lístok:

  USD 1.0919* (americký dolár)

  CHF 1.0705* (švajčiarsky frank)

  CZK 25.373* (česká koruna)

  CAD 1.4514* (kanadský dolár)

  GBP 0.8987* (libra šterlingov)

* Slovenská sporiteľňa - devízy - predaj

Vyskúšajte ESET Online Scanner s vylepšenou detekciou a rozšírenou podporou internetových prehliadačov.

AVIR // Minirecenzia programu Žiačik
Žiačik
Popis

Slovenský program pre Win95-XP určený na precvičovanie a domáce skúšanie žiakov základných škôl z elementárnej matematiky, vybraných slov a dalších partií učiva.

Autor

Tomáš Páleník, SR

Vlastnosti

• program umožňuje precvičovať žiaka zo znalostí sčítania, odčítania, násobenia a delenia. Možnosť voľby rozsahu použitých čísiel (do 20 alebo do 100, len malá násobilka a pod.). Zadanie príkladov vyžaduje určiť buď výsledok alebo chýbajúce členy na ľavej strane vzťahu. Výsledky sa buď vyberajú zo sady ponúknutých možností (3-5) alebo sa správne riešenie zadáva číselne.

• program umožňuje žiaka vyskúšať z vybraných slov (zoznam skúšaných slov je editovateľný) po zvolených písmenách formou voľby i (í) alebo y (ý)

• pre žiakov vyšších tried je určené skúšanie skratiek chemických prvkov, hlavných miest rôznych štátov (v oboch smeroch), rímskych číslic a cudzích jazykov (angličtina/nemčina), dalšie moduly sú v príprave

• správnosť riešenia je indikovaná jednak vypínateľným prehrávaním zvukových súborov a tiež farebným grafickým oznamom.

• zo všetkých menovaných modulov je možnosť na tlačiarni vytlačiť zadaný počet príkladov pre skúšanie mimo počítača, alternatívne je možné vytlačiť na daľšom papieri aj zadanie so správnymi riešeniami.

• v prípade matematiky a vybraných slov je možné aktivovať časovač, ktorý po predvolenom čase (ktorého plynutie je znázorňované grafickým stĺpcom) bez zadania odpovede príklad vyhodnotí ako nesplnený v stanovenej lehote

• je možné skúšať neobmedzený počet príkladov (pokým užívateľ program nevypne) alebo zadaný počet príkladov, po ukončení ktorých sa dá určiť počet správne resp. nesprávne vypočítaných príkladov (v prípade aktivácie časovača aj počet príkladov nezrátaných v stanovenej lehote). Registruje sa najlepší dosiahnutý výsledok (rekord) aj s menom skúšaného (ako pri počítačových hrách)

• všetky nastavenia programu je možné uzamknúť na heslo resp. je možné uzamknúť na heslo aj možnosť predčasného ukončenia programu. Je možné aktivovať voľbu vždy navrchu.

AVIR //

 
Copyright © 2000-2012 AVIR | WebDesign © 2007-2014 by piXie dESiGN
Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.